Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Sharing Files In Windows 7 and XP

Nếu có mạng trong gia đình hoặc văn phòng đang chạy Windows 7 và những PC khác lại chạy Windows XP thì bạn có thể chia sẻ File và những phần cứng khác như máy in
Đầu tiên các máy muốn chia sẻ File thì phải có cùng tên nhóm làm việc. Thông thường tên nhóm làm việc hay ở chế độ ngầm định là WORKGROUP.

Trong máy dùng Windows 7 vào Control Panel \ All Control Panel Items \ Network and Sharing Center sau đó bấm Change advanced sharing settings.

Bạn sẽ cần kiểm tra lại những thiết lập trong Advanced Sharing Settings xem đã đúng như hình dưới hay chưa
Nếu bạn muốn bất kì người dùng nào cũng có quyền truy cập tới phần chia sẻ chung thì hãy tắt chế độ bảo vệ bằng Password. Phần này nằm bên dưới của danh sách trong Advanced Sharing Settings
Bây giờ bạn vào mục Network trong Windows 7 sẽ thấy máy dùng Windows XP và Windows 7. Trong ví dụ này máy Mysticgeek-PC sử dụng Windows 7

Chia sẻ máy in
Để chia sẻ máy in đang cắm vào máy chạy Windows 7, truy cập tới Devices and Printer từ menu Start và bấm đúp vào biểu tượng máy in đang dùng muốn chia sẻ.

Tiếp theo bấm đúp vào "Customize your printer".

Trong màn hình Properties chọn tab Sharing và đánh dấu tích vào ô Share this printer và gõ tên máy chia sẻ.

Nếu máy chạy Windows XP sử dụng hệ điều điều hành x86, bạn có thể bấm chọn Additional Driver trước khi thiết lập trên máy chạy Windows XP

Để tìm những thư mục và những thiết bị đã được chia xẻ trên máy chạy Windows 7, hãy bấm vào biểu tượng Network. Tại đây bạn sẽ thấy máy in nối tới máy chạy Windows 7 đã được chia sẻ và có thư mục Users.

Tiếp tục tới thư mục User và Public để thấy những Folder được chia sẻ, ở ví dụ này sử dụng Folder có tên gọi XP SHARE.

Trên máy chạy Windows XP, mở My Network Places để tìm thư mục đã được chia sẻ nằm trên máy chạy Windows 7 (Mysticgeek-pc)

Bấm đúp vào thư mục Share và tìm những danh sách được chia sẻ trong thư mục Public trên máy Windows 7. Nếu có Password bảo vệ bạn sẽ phải gõ trong Username và Password của một tài khoản người dùng trên máy Windows 7

Cài đặt trên máy Windows XP với máy in đã được chia sẻ
Để cài đặt máy in đã được chia sẻ trong WinXP, bạn cần vào Printer and Faxes từ menu Start, sau đó chọn Add a Printer

Bây giờ chọn "A network printer, or a printer attached to another computer" và bấm Next

Tiếp theo chọn "Connect to this printer…" và gõ tên đường dẫn máy in nối tới máy Windows 7 và bấm Next

Nếu bạn gõ chính xác thì bạn sẽ phải bấm Yes vào thông tin khẳng định

Sau đó bấm Finish để hoàn thành bước cài đặt

Trong một số trường hợp bạn sẽ cần phải cài Driver x86 XP cho máy in chia sẻ bởi vì Driver máy in cho Windows 7 khi ấy không tương thích với XP.
Khi mọi thứ đều thành công thì trong Printer and Faxes sẽ nhìn thấy máy in đã được chia sẻ
Nguồn: howtogeek.com

Chia sẻ file giữa XP và Vista (Áp dụng luôn cho share file giữa Win 7 và XP)
Nếu các máy đều dùng Windows XP thì việc chia sẻ dữ liệu tương đối đơn giản, đối với Windows Vista cũng tương tự. Nhưng khi các máy trong mạng vừa có XP vừa Vista thì sao? Các máy đều có thể nhìn thấy được thư mục share mà không thể truy xuất được. Tại vì Windows Vista có tính bảo mật cao, không cho phép bạn thực hiện đều đó.

Bài viết này của bạn bem_pro sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.

Chia sẻ ổ đĩa
Đầu tiên bạn vào Control Panel -> Network and Sharing center: đây là cho phép bạn thiết lập mạng và chia sẻ.
• Mục Sharing and Discovery cho phép bạn thiết lập:
- Network discovery (on/off): cho phép tắt mở chế độ hiện thị tên máy của bạn trong mạng LAN.
- File sharing: cho phép bật chế độ để máy khác có thể truy xuất tài nguyên do máy bạn chia sẻ.
- Public folder sharing: bật chế độ chia sẻ thư mục công cộng mặc định.
- Printer sharing: bất chế độ chia sẻ máy in.
- Media sharing: chia sẻ tài nguyên âm thanh và video qua mạng.
Để chia sẻ được ta thực hiện chỉnh như sau:
• Network discovery: on
• File sharing: on
• Password protected sharing: off


Share ổ đĩa:
• Trong Windows explorer chọn ổ đĩa cần share, Right Click và ổ đĩa chọn share...
• Trong hộp thoại Properties chọn Advanced sharing

Trong hộp thoại Advanced sharing, bạn check vào muc Share this folder.

Nếu muốn thiết lập cho User toàn quyền trên ổ đĩa share thì bạn chọn vào user vừa được add -> Check vào Full Control
Trong hộp thoại Properties. Chuyển qua tab Security -> Edit
Sau đó bạn có thể chia sẻ gì cũng được

Tương tự tới chia sẻ thư mục:
Chọn thư mục cần share, Right Click vào thư mục -> chọn Share...
Xuất hiện hộp thoại File sharing, bấm mũi tên xuống chọn user được share
Sau khi add xong user được share, tiếp tục chọn vào mũi tên trong phần Permission Level để cấp quyền truy xuất cho user.
Cuối cùng là Share thôi..


Nguon:forum.bkav.com.vn

1 nhận xét:

NHACF.COM nói...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..